Kieffer Wallstreet Excellent size 2

Model : Kieffer Wallstreet  Excellent

Seat : size 2 (17.5-18 inch)

Fit : medium/wide

Conditon : good

Price :  650 EUR