Euroriding Diamant 17.5

Model : Euroriding Diamant (blue logo)

Seat : 17.5 inch

Fit : 3 (MW)

Condition : good condition

Price  550 EUR