Euroriding Titan II 17.5

Model : Euroriding Titan II

Seat : 17.5 inch

Fit : MW

Condition :  good

Price :  750€