Euroriding Titan II 18

Model : Euroriding Titan II

Seat : 18 inch

Fit : 4 (W)

Condition : good

Price :  850 EUR