Euroriding Titan II 18

Model : Euroriding Titan II

Seat : 18 inch

Fit : 3 (MW to W)

Condition : very good

Price :  850 EUR