Euroriding Diamant 18

Model : Euroriding Diamant (blue logo)

Seat : 18 inch

Fit : 3 (MW)

Condition : good condition

Price :   450 EUR